Սարերի հովին մեռնիմ

Սարերի հովին մեռնեմ,
Հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ.
Իմ յարի բոյին մեռնեմ,
Բոյին մեռնեմ, բոյին մեռնեմ,
Մի տարի է՝ չեմ տեսել,
Տեսնողի ջուխտ աչքին մեռնեմ:
Մի տարի է՝ չեմ տեսել,
Տեսնողի ջուխտ աչքին մեռնեմ: Շարունակել կարդալ “Սարերի հովին մեռնիմ”

Ես սարէն կու գայի

Ես սարէն կու գայի,
Դուն դուռը բացիր.
Ձեռդ ծոցդ տարար,
Ա՜խ, արիր, լացիր:

Վա’յ, վա’յ, վա’յ, վառւում եմ,
Վա’յ, վա’յ, վա’յ, հալւում եմ,
Հալւում, վառւում եմ:

Ես մի պինդ պաղ էի,
Դու մըրմուռ լացիր,
Քո հրեղէն արցունքով
Ինձ հալեցիր:
Վա’յ, վա’յ, վա’յ…

Ես մի չոր ծառ էի,
Դու գարնան արև.
Քո սիրով ծաղկեցավ
Իմ ճիւղն ու տերև:
Վա’յ, վա’յ, վա’յ…

Թէ ինձ չէիր առնի,
Ինչու սիրեցիր.
Մի բուռ կըրակ եղար,
Սիրտըս էրեցիր:
Վա’յ, վա’յ, վա’յ…

Հով Արեք Սարեր

Հով արեք, սարեր ջան, հով արեք,
Իմ դարդին դարման արեք։
Սարերը հով չեն անում,
Իմ դարդին դարման անում։

Ամպեր, ամպեր, մի քիչ զով արեք,
Վարար անձրև թափեք, ծով արեք,
Գեշ մարդու օր-արևը
Սև հողի տակով արեք:

Հով արեք, ամպեր ջան, հով արեք,
Իմ դարդին դարման արեք։
Ամպերը հով չեն անում,
Իմ դարդին դարման անում։

Սարեր, ձորեր, դաշտեր ու ջրեր,
Մարմանդ-մարմանդ վազող աղբյուրներ,
Մի վեր կացեք, իմացեք,
Տեսեք իմ սրտի ցավեր:

Լսենք հայր Կոմիտասի կատարմամբ եւ ճանաչենք ինքներս մեզ՝

Ախ Իմ Եար

Ախ իմ եար, սիրուն եար
Արեւին տակ մի կենար,
Շուքդ վար ինալուն
Սիրտս ալ չի դիմանար:

Վարդ քաղելէն կու գաս եար
Ձեռքդ է մտեր փուշ մը չար:
Ես քաշեմ փուշը չար
Ցաւդ առնեմ սիրուն եար:

Հեռու տեղեր մի երթար,
Նայուծքէս մի հեռանար.
Կը պոկեն քեզ լոյս աչքով
Աշխարհն ալ տամ էլ  ետ չեն տար:

Քաղած վարդդ որ տաս եար
Պապակ սիրտս չի լեննար.
Հոգիս դրախտն ալ տանին
Քեզմէ զատ բան չի ցանկար:

Ալ Այլուղդ

Աղջիկ.
Այլուղս կորավ ձեր դուռը,
Սրտես դուրս չի գա մրմուռը,
Բախտը ինձ գցեց քո դուռը, յարո ջա՜ն,
Սիրուն տղա, տուր այլուղս:

Տղա.
Ալ այլուղդ ինձ մոտ չկա,
Երդվում եմ քեզ, հոգիս վկա,
Ով գտել է՝ թող բերի տա, յարո ջա՜ն,
Սիրուն աղջիկ, քո այլուղը:

Աղջիկ.
Այլուղս յարիս բաշխածն էր,
Ալ աբրեշումով նախշած էր,
Պատկերս վրեն քաշած էր, յարո ջա՜ն,
Սիրուն տղա, տուր այլուղս:

Տղա.
Սևուկ աղջիկ, սպիտակ հագիր,
Առ այլուղդ, վերքս կապիր,
Սիրուդ գերի, ինձ մի տանջիր, յարո ջա՜ն,
Էրված աղջիկ, առ այլուղդ:

Թագվորի մեր դուս արի

Թագվորի մեր դուս արի
Տես, քե ինչեր ենք բերե.
Թագվորի մեր դուրս արի
-Քե գլուխ դմպող ենք բերե

-Քե լվացք անող ենք բերե.

-Գրդնակ անող ենք բերե

-Քե տաշտ մաքրող ենք բերե

-Քե հաց թխող ենք բերե

-Ցամ լվացող ենք բերե

-Կարկատան անող ենք բերե

-Սոլեր շտկող ենք բերե

-Քե բուրդ գզոզ ենք բերե

-Ճախրակ մանող ենք բերե:

Թելլո

Գնա, գնա, գալիս եմ, 
Թելլո,
Ես քո թարգը տալիս չեմ,
Թելլո:

Աման, Թելլո, Թելլո ջան,
Սիրուն Թելլո, Թելլո ջան,
Թելլո: 

Ես ի՞նչ անեմ. դուն արիր,
Թելլո,
Զոռով սավդի տեր արիր,
Թելլո:

Աման Թելլո, Թելլո ջան,
Սիրուն Թելլո, Թելլո ջան,
Թելլո:

Գնանք արտը, չանաք անենք,
Թելլո,
Դառնանք տունը, հանաք անենք,
Թելլո:

Աման, Թելլո, Թելլո ջան,
Սիրուն Թելլո, Թելլո ջան,
Թելլո:

Խնձորի Ծառի Տակին

Խնձորի ծառի տակին,
Խնձորի ծառի տակին,
Ես իմ յարը սիրեցի,
Խնձորի ծառի տակին,
Խնձորի ծառի տակին:

Յար ջան, դու բարով եկար,
Կարմիր սոլերով եկար,
Հե՜յ խորոտիկ իմ յարըս,
Հե՜յ անուշիկ իմ յարըս,
Խնջիկ մնջիկ մի անի,
Խնձորի ծառի տակին,
Խնձորի ծառի տակին:

Ծառեր դուք իրար միք տա,
Ճըղեր, դուք էլ բար միք տա.
Ես իմ յարը սիրեցի,
Խնձորի ծառի տակին,
Խնձորի ծառի տակին:

Յար ջան, դու բարով եկար…

Հինգալլա

Հովիվը սարում տխրեց,
Սիրո երգը նվագեց:
Երգը վառ այտերին,
Երգը բոց աչքերին,
Երգը վարդ օրերին:

Ա՜յ, խեղճ հովիվ, քեզ բաժին
Խոր ձորեր մնացին:
Երգը վառ այտերին,
Երգը բոց աչքերին,
Երգը վարդ օրերին:

Ահա, եկավ նոր գարուն,
Ծաղիկներով զարդարուն.
Սիրում եմ գույնզգույն
Ծաղիկներ, հա, հա, հա,
Գույնզգույն ծաղիկներ:

Ա՜յ, խեղճ հովիվ, քեզ բաժին
Խոր ձորեր մնացին:
Երգը վառ այտերին,
Երգը բոց աչքերին,
Երգը վարդ օրերին:

Ղափամա

Հրավեր ուներ Արտաշը,
Ղարսեն բերին կարկաշը,
Ճամփե արի քեռեկին,
Ղափամա եփե Սերակին։

Հեյ, ջան ղափամա,
Անուշ եղով ղափամա,
Սյուզմա մեղրով ղափամա,
Ջան ղափամա, ղափամա։

Հրավերները տպած էր,
Ղափամեն տակը կպած էր,
Տես, որ տերը չիմացավ,
Չկերած՝ ասլան դարձավ։

Գինին սեղանին դրին,
Ղափամեն ետկեն բերին,
Արդահանա եղովը,
Կարմրած էր տեղովը։

Կերան, կերան պարեցին,
Գինին խմին հարբեցին,
Կլոր խաղը սարքեցին,
Ծափ տվեցին պարեցին։