Բարեւ Իմ Սեր

Արեգակը, կարմի՜ր արեգակը,
Իր ճաճանչներն էր ուղարկում 
Երկնքից,
ՈՒ բացվում էր ջինջ առավոտը,
ՈՒ ծաղիկներն էին բացվում 
Նորից…

Բարեւ, իմ սեր, ես եկա քեզ մոտ,
Որ ասեմ — ես սիրում եմ քեզ: 

Թռչյուններն էին ուրախ-զվարթ երգում,
Տերեւների շրշյունն էր լսվում,
ՈՒ մեղմ քամին իր երգն էր երգում,
Ես մտքով անցյալն էի գնում:

Բարեւ..

Իսկ ձեր բակում ոչինչ չէր փոխվել,
Նույնն էին ծառերը ու առուն,
Եվ այն ծայրի մթին անկյունում
Նույն կոշկակարն էր թխկացնում:

Բարեւ…